Praktijk de Kust 

Praktijk voor Therapie 

Behandeleffecten


Bij de start, tijdens, en bij het afronden van de behandeling worden ROM vragenlijsten afgenomen. ROM staat voor Routine Outcome Monitoring. U ontvangt een e-mail met een uitnodiging om een of meerdere vragenlijsten in te vullen in de beschermde omgeving van het online platform van Embloom.

Doel van ROM is verbetering van de kwaliteit van uw behandeling; de scores geven aan of we op de goede weg zijn; of u beter met uw klachten kan omgaan en of deze verminderen. Aan de hand van de uitkomsten kunnen we de behandeling bijsturen.

Daarnaast geven de ROM metingen van alle cliënten samen inzicht in de kwaliteit van de GGZ zorg. De input van cliënten is daarbij erg belangrijk, en ROM geeft u een stem.

Ook zorgverzekeraars willen graag weten hoe effectief behandelingen zijn. Relevante gegevens uit ROM worden verstuurd naar het GGZ data portaal van AkwaGGZ. Dit is een onafhankelijk kwaliteitsinstituut. Uw gegevens worden veilig en versleuteld opgeslagen, met uw expliciete toestemming. Als u bezwaar heeft tegen ROM, kunt u dit laten weten.

Naast de ROM vragenlijsten, krijgt u bij het afronden van de behandeling een uitnodiging om de CQi vragenlijst in te vullen. Deze meet de tevredenheid met de behandeling. Verschillende onderwerpen komen aan bod, zoals bejegening, bereikbaarheid, informatievoorziening, deskundigheid en welzijn van cliënten.

De CQi hanteert een 5-puntsschaal, en de uitkomsten geven aan dat cliënten  tevreden zijn over de bejegening (gemiddeld 5 uit 5), dat ik goed bereikbaar ben (gemiddeld 5 uit 5), dat ze tevreden zijn over de uitvoering van de behandeling (gemiddeld 4,88 uit 5), dat ze samen met mij konden beslissen over de behandeling (gemiddeld 5 uit 5). 

Gemiddeld geven mensen de behandeling een 9.6.

Dit zijn uitkomsten van metingen van januari 2023 tot januari 2024.